Počet položek: 0 0,- CZK
Prodej olejů a maziv
Oleje a autodoplňky

Obchodní podmínky

Firma: 

Iveta Protivínská
Chomutovská 1364
43201 Kadaň
IČO: 01538730

VEŠKERÉ OBRÁZKY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A ILUSTRAČNÍ. NEMUSÍ ODPOVÍDAT REÁLNÉMU VÝROBKU.

1. Práva a povinnosti prodejce

1/ Základní pravidla prodeje v internetovém obchodě www.prodej-oleju.com

a) Veškeré objednávky uskutečněné na www.prodej-oleju.com jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (viz níže), a že s nimi souhlasí.

b) Prodávající každou došlou objednávku potvrdí, a to formou e-mailové zprávy, kterou zašle zákazníkovi. Obchodní vztah vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí nebo dojde zásahem jiné moci ke změně údajů o výrobku. Prodávající má právo zrušit objednávku i v případě, že na uvedené doručovací adrese již dříve došlo k nepřevzetí některého z objednaného zboží. V těchto případech bude prodávající bez zbytečného odkladu kontaktovat kupujícího na e-mailovou adresu a dohodne s ním další postup.

c) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl zákazník, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost zákazníka je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků. Písemnou žádostí se rozumí doporučený dopis zaslaný na adresu prodávajícího.

2/ Dopravné a balné

Poštovné a balné je závislé na celkové hmotnosti zboží v košíku. Českou poštu lze využít pouze do hmotnosti 30 kg.

Osobní odběr vybraného zboží je možný na adrese Iveta Protivínská Ciboušov 193 Klášterec nad Ohří po zaplacení faktury a potvrzení přijetí patby na účet 107-6309880277/0100.

Po 8:30 - 15:00
Út 8:30 - 14:00
St 8:30 - 15:00
Čt 8:30 - 14:00
8:30 - 13:00
So Zavřeno
Ne Zavřeno

V mimopracovní době možno otevřít po telefonické konzultaci. 

Zboží podléhající mezinárodní dohodě ADR 1 a 7 nepřepravujeme. Toto zboží je možné objednat a vyzvednout pouze na prodejně Ciboušov 193, Klášterec nad Ohří.

V současné době do zahraničí nedodáváme.

3/ Dodací lhůta

Došlé objednávky prodejce vyřizuje v závislosti na dostupnosti konkrétního zboží. Pokud bude nutno tuto dobu prodloužit, bude prodejce informovat kupujícího na e-mail uvedený v objednávce. V převážné většině je nabízené zboží skladem a je odesíláno následující pracovní den po přijetí objednávky.

Dostupnost skladem znamená:

a) skladem na pobočce v Ciboušově expedice do 1 pracovního dne.

b) skladem u dodavatele expedice maximálně do pěti pracovních dnů.

2. Práva a povinnosti nakupujícího

1/ Kupující musí uvést úplnou poštovní adresu, na kterou má být odesláno objednané zboží.

2/ Kupující se zavazuje, že odebere závazně objednané a zaslané zboží a zaplatí celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

3/ Na základě nového občanského zákona informujeme že, má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. 

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkové za splnění následujících podmínek:

- vrácené zboží nesmí být poškozené, otevřené, použité nebo jinak znehodnocené.
- nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce.

Do zásilky s vráceným zbožím vložte fakturu vystavenou na vrácené zboží.

Poučení kupujícího před uzavřením smlouvy:

Prodej-oleju.com sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, neúčtujeme žádné další poplatky.
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodej-oleju.com
c) Prodej-oleju.com neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. Takovéto smlouvy lze uzavřít prostřednictvím obchodního zástupce firmy. 
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném firmou Iveta Protivínská uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru nebo dodávky Kadaň (43201) a Klášterec nad Ohří (43151) je 0,-Kč
e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o  
1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu provozovny.

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a bylo předem schváleno písemným odsouhlasením.

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (telefon, internet), náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
h) smlouva, bude uložena v elektronickém archivu, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
j) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přímo u provozovatele, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. Reklamační řád

1/ Záruční doba

Záruční doba činí 24 měsíců od data prodeje konečnému spotřebiteli, respektive dne vystavení faktury.

2/ Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) zaslánín e-mailu na adresu - viz. níže
b) telefonicky - viz. níže
c) zaslání reklamace poštou na adresu prodejce  - viz. níže

Kupující je povinen uvést:

  - číslo objednávky
  - doložit doklad  (faktura, daňový doklad)
  - popis závad

 3/ Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

4/ Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 40/1964 Sb., obč. zák., ve znění změn a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím daňového dokladu a zaplacením zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce/doručovatele.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na adresu dodavatele.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení poslat zpět v původním obalu a doporučeně na výše uvedenou adresu v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku na uvedené číslo účtu zákazníka. Náklady spojené s dopravou se nevrací a poštovné hradí zákazník. Pokud prodejce zjistí nedostatky při vrácení zboží uvedené výše, vrátí zboží zpět zákazníkovi. V tomto případě poštovné hradí zákazník.

Veškerá data, která od Vás získáme, budou chráněna před zneužitím, nebudou poskytnuta jiné osobě ,vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží minimum informací o zákazníkovi k vyřízení Vaší objednávky.

4. Platba

1/ Platba dobírkou (při převzetí balíku)

2/ Platba převodem (předem) na uvedený účet vedený u Komerční banky Kadaň číslo účtu 

107-6309880277/0100

Z důvodu zavedení EET pokladen, jsme zrušili platbu v hotovosti 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
5.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
5.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
5.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
5.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
5.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
5.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

5.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
5.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


5.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
6.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
6.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 7. Kontakt provozovna

Iveta Protivínská

Ciboušov 193

Klášterec nad Ohří 43151

INFO: www.prodej-oleju.com

tel.: 602470922

Copyright © prodej-oleju.com, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© prodej-oleju.com

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK